Sidevisninger i alt

lørdag den 2. marts 2019

Tårnfalk på Enø

Tårnfalken regnes for at være den tredie talrigeste rovfugl i Danmark - kun overgået af musvågen og spurvehøgen. Tårnfalken er en flot lille rovfugl med en typisk falkesilhouet med spidse vinger og en lang hale. Hunnen har en rødlig-brun overside og en spættet underside. Hannen har en mørkere brun overside, og hoved og hale er blågrå.

Musende tårnfalk, Enø, 16. januar 2019


Falken ses ofte "musende" over åbne områder, hvor den med halen spredt ud og med hurtigt "svirrende" vinger, står næsten stille i luften, mens den holder øje med eventuelt bytte på jorden. Hvis der er en klint eller et skovbryn, som kan give noget opvind, kan den stå stille næsten uden at bevæge vingerne. En anden jagttaktik, som den benytter, er at finde et højt punkt som en hegnspæl eller et træ, hvorfra den kan sidde og holde udkig efter eventuelt bytte.

Enø, 16. januar 2019


Tårnfalken er ingen kostforagter, så selvom hovedparten af dens føde består af mus og andre smågnavere, så tager den også småfugle, biller og insekter, orme, snegle og padder.

På udkig efter mad, Enø, 24. februar 2019


Her i landet findes tårnfalken overalt, hvor der er åbne arealer med spredt bevoksning og også i bymæssige områder, og som navnet antyder, så kan den godt yngle i kirketårne og andre høje bygninger. Ellers yngler den i gamle krage- og skadereder eller træhuller. Opsætning af redekasser til tårnfalken har været en stor succes, og det er lykkedes at få bestanden til at stige i flere lokalområder. Her på Enø har den også ynglet i opsatte redekasser i flere år. I 2014 lykkedes det faktisk falkeparret at få fire unger på vingerne.


Enø, 27. juni 2014

Klar til at opdage verden, Enø, 4. juli 2014

Musende på opvinden fra klinten, Enø, 15. november 2017

Ingen kommentarer:

Send en kommentar