Sidevisninger i alt

onsdag den 15. april 2015

Hornborgasjön

Hornborgasjön
6-8 april


"Det er løgn"  - det er min første reaktion, da vi drejer ind på p-pladsen ved "Trandansen" i den sydlige ende af Hornborgasjön. Der er traner alle vegne - 17.500 er dagens officielle tal. De nærmeste af de ellers så sky fugle er kun ca. 50 meter væk, og hele området fra parkeringspladsen og ud til søen er et levende mylder af traner. Store flokke af fugle i bevægelse i søgen efter føde fylder synsfeltet, og en trompeterende krråh-lyd fylder luften. Nye fugle kommer hele tiden til, svævende langsomt ind over os fra den anden side af landevejen, mens andre igen letter og flyver væk. Indtrykket er overvældende.


Hornborgasjön, som har en udstrækning på 28 kvadratkilometer, ligger i Västra Götaland mellem byerne Falköping og Skara. Det er først og fremmest isen, som har skabt landskabet omkring søen. Arkæologiske udgravninger har vist, at der har boet mennesker i området i 10.000 år. Det har været et godt sted at bo, hvor det  har været let at skaffe føde som jæger og fisker.

Jægersamfundet forsvandt. Landbruget tog over, og naturen ændrede sig - og blev ændret. Mellem år 1800 og 1930 blev søens vandstand sænket fem gange. De første gange skete det for at beskytte de lavest liggende marker mod oversvømmelser, og senere hen var det for at skaffe mere agerbrugsjord. Dette lykkedes så godt, at søen næsten forsvandt bort set fra nogle små områder med åbent vand i den nordlige del. Med tiden opgav bønderne at dyrke den indvundne jord, og det gamle søområde groede til.

Rester af krat og elleskov


I løbet af tresserne opstod tanken om at genskabe søen. Den drivende kraft bag projektet var Per Olof Swanberg - ornitolog, fotograf, forfatter med meget mere. Ideen blev dog først realiseret fra sidst i firserne, og det var ikke før i midten af 1990'erne, at projektet var færdiggjort. Hornborgasjön er i dag et af sveriges vigtigste fugleområder.

Allerede i begyndelsen af marts dukker de første traner som regel op ved søen. Det er områdets "egne" fugle, som yngler her. De udgør kun cirka 30 par. Nogle uger senere kommer de store flokke af rastende traner, som tilbringer nogle uger i området, hvor de fouragerer og hviler, inden rejsen går videre mod yngleområderne længere nordpå.

Tranedans At der er et så stort antal rastende traner ved Hornborgasjön, skyldes brændevin! Tranerne fandt ud af, at der var masser af energirige overskudskartofler på markerne fra brændevinsdestillerierne i Dagsnäs og Bjurum. Dette er nu en saga blot, og i dag bliver der spredt korn ud i området, for at tranerne ikke skal forgribe sig på afgrøderne på de omkringliggende marker - og vel også for at holde på dem og dermed også på turisterne.

 Ingemar, en af de lokale, der var guide for os på en kort vandretur i området omkring søen. Det, vi troede var en forladt gård, viste sig at være et museum - Heljesgården. Desværre var det lukket, da der her - som så mange andre steder - mangler penge og resourcer til aktiviteter. Man kan dog bestille guidede vandringer og rundtur på museeet - klik her for flere oplysninger.
I Sverige er tranerne et symbol på forår. Den 25. marts blev kaldt for tranedagen, og man fejrede fuglenes og lysets tilbagekomst. De længere og lysere dag gjorde også, at arbejdsdagen på markerne og i skovene blev længere, og efter tranedagen fik de ansatte et ekstra dagligt måltid mad, og lys og olielamper blev gemt væk for sommeren.I Japan har man igennem tusinder af år opfattet tranen som et symbol på ære og loyalitet. Et symbol, som er blevet brugt som heraldisk udsmykning og i kunsten. Fold tusind traner i papir, og du vil få dit største ønske opfyldt.

Vi boede på Herrtorps Qvarn, en forhenværendel vandmølle beliggende 5 km fra Skara og cirka 10 kilometer fra Hornborgasjön. En rustik, gammel bygning med værelser med udsigt over åen og mulighed for at leje kanoer og deltage i diverse aktiviteter bl.a. bæversafari og fiske-og fugleture.
 Tranen holder hals og ben strakte under flugten, som er så tilpas langsom, at det med en del tålmodighed er muligt at tage nogle skarpe fotos af flyvende fugle.

Landingsstellet er på vej ned!


Der lægges an til landing!


fredag den 10. april 2015

Aunø Fjord

Aunø FjordDagstur til Aunø Fjord den fjerde april sammen med Jens i et fantastisk forårsvejr, selvom den smule vind, der var, stadig havde lidt kulde i sig. Vi mødte Kolberne ved shelterne, og efter en frokostpause roede Tomas sammen med os til Svinø, hvorfra Jens og jeg fortsatte tilbage til Karrebæksminde. Vi nåede at runde tredive kilometer, og da det var første gang i halvandet år, at Bülow var på langtur, så synes jeg, at det var ganske godt klaret! 

Regnbyge over Oreby Skov

Kaffepause ved Svinø